«Εξυπηρετήστε τους δύσκολους πελάτες σας με μια μυστική τεχνική!»

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25/04/2017

Ώρες διεξαγωγής: 17.00 - 19.00

«Εξυπηρετήστε τους δύσκολους πελάτες σας με μια μυστική τεχνική!»

 

Η αναγνώριση, αξιολόγηση & αξιοποίηση του προφίλ του πελάτη αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στην επικοινωνία.

 

 

Εισηγητής: Κωτούδη Ρούλα

κόστος συμμετοχής: 25€